PanelesPanells analògics i digitals

Ideals per encastar en equips
i quadres de control que requereixin
mesura de tensió i intensitat tant
en CC com CA.

InstrumentacionInstrumentació

Instruments analògics i digitals
per a taller, laboratori i servei
en camp, utilitzables en branca electrònica
o elèctrica tant en baixa com a alta tensió.

AccesoriosAccessoris

Tot tipus d’accessoris per a equips
de mesura i control de processos,
puntes de prova, adaptadors, sondes,
terminals, etc.