Tota comunicació amb Digital Innovation Systems, S.L. per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest web o al seu e-mail, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporats a fitxers titularitat de Digital Innovation Systems, S.L., l’adreça de la qual és C/Montseny 3, 08410 Vilanova del Vallès, Barcelona, Espanya.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit a qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant correu electrònic dirigit a:

info@diginsys.com