MultimetrosMultímetres

 • Per a tot tipus d’aplicacions.
 • Taller, laboratori i ús en camp.
 • Gran varietat de rangs i prestacions.
ElectropinzasPinces elèctriques

 • Per a alterna i contínua.
 • Models amb RMS real.
 • Des del model més simple al més complet.
Medidores y comprobadoresMesuradors i comprovadors

 • Anemòmetres
 • Termòmetres
 • Mesuradors d’aïllament
 • Freqüencímetres
 • Sondes de senyal
 • Mesuradors de conductivitat
 • Etc.