3900CL3900 CL

 • LCD de 4000 recomptes.
 • Mesurament automàtic complet.
 • Funció canvi de Rang.
 • Funció retenció de dades.
 • Funció REL.
 • Funció de Pic.
 • Manera Vahz mesura la freqüència de Vca i de Aca.
 • Funció Max / Min.
 • Prova de continuïtat.
 • Indicador de bateria baixa.
 • Funció d’apagat automàtic (APO).
CM-9930CM-9930

 • 2 en un, pinça elèctrica i multímetre digital.
 • Mesura RMS real per Aca i Vca.
 • 4000 recomptes, autorang, funcions múltiples per Aca, Acc, Vca, Vcc, Ohms, capacitáncia, freqüència, cicle obligatori i continuïtat.
 • Ampli rang de mesures (2000A, 400A) mitjançant la pinça, tant en contínua com en alterna.
 • Protecció per sobrecarregues en totes les escales.
 • Funcions de fixació de lectura, lectura relativa i retroiluminació.
ST375ST-375

 • Dissenyat per mesurar corrent altern, tensió alterna, resistència i tensió en corrent continu.
 • Escala rotativa que presenta al mateix temps només una escala en la finestra per evitar possibles errors de lectura.
 • Funció de bloqueig del punter que memoritza la lectura en zones de poca il·luminació o difícil accés.
 • Rang de Ω ideal per comprovar la continuïtat de relés, transformadors i bobinatges de motor.
ST-1000ST-1000

 • 1000 A CA.
 • Maxil·lar 53 mm.
 • Tensió CA: 150/300/750V.
 • Intensitat CA: 10/30/100/300/1000A.
 • Resistència 2KΩ (centre 20 Ω).
 • Dispositiu de bloqueig/desbloqueig d’agulla indicadora.
 • Aïllament de seguretat 2,5 KV.
 • Protecció per fusible.
 • Alimentació: 1 pila 1,5 V tipus AA.
 • Compleix normes ECM.

Consultin per a altres models